Els Projectes Lab se centren en una formació basada en la investigació i en el procés. Es parteix de la indagació en un llenguatge artístic per experimentar què passa quan hibridem disciplines. Es treballa en els processos múltiples de la creació artística de forma absolutament pràctica.

Laboratori on s’acompanya a la persona a indagar i experimentar què passa quan hibridem llenguatges des d’una mirada pictòrica. Es treballa des dels processos de creació artítsica de forma teòria i pràctica relacionant-los amb al context artístics actuals. 

Públic:
A partir de 16 anys 

Nivell: Es requereix coneixements de tècnica i de conceptualització de projecte. 

Horari:
Dimarts i dijous de 17.30 a 20.00 h

Preu:
44€ mensuals + matrícula*
*Troba informació sobre matrícules al final d’aquesta pàgina

Laboratori en què s’aprèn a desenvolupar processos de creació artística, amb l’objectiu de materialitzar idees o conceptes a partir de l’aplicació de diferents materials i tècniques. Es combinaran projectes individuals i col·lectius.

Públic:
A partir de 16 anys 

Nivell: es requereix coneixements de tècnica i de conceptualització de projecte. 

Horari:
Dijous de 16.00 a 20.00 h

Preu:
53€ mensuals (inclou 9€ de material) + matrícula*
*Troba informació sobre matrícules al final d’aquesta pàgina

Inscripcions

A partir del 13 de maig per l’alumnat ja matriculat a l’Escola d’Arts Visuals del Prat. 

A partir del 3 de juny per les persones interessades en el curs 24-25.

Matrícules

  • La matrícula per a la modalitat de pagament anual (una sola quota a l’inici de curs) és de 30 €.
  • La  matrícula per a la modalitat de pagament fraccionat (una quota per trimestre) és de 60 €. 

Per obtenir els descomptes en el preu de la matrícula cal acreditar les condicions següents:

  • Segon membre ( o més) d’una mateixa família nuclear: matrícula gratuïta
  • Majors de 65 anys
  • Pensionistes i persones amb diversitat funcional acreditades: 10% de descompte.