Els Projectes Lab se centren en una formació basada en la investigació i en el procés. Es parteix de la indagació en un llenguatge artístic per experimentar què passa quan hibridem disciplines. Es treballa en els processos múltiples de la creació artística de forma absolutament pràctica.

Curs en què s’aprèn a crear els teus projectes personals, reps diferents recursos per desenvolupar el teu discurs i fomentar la versatilitat tècnica hibridant disciplines. Es realitzen projectes individuals i col·lectius.

Horari:
Dimarts i dijous de 17.30 a 20.00 h

Preu:
42€ mensuals + matrícula*
*Troba informació sobre matrícules al final d’aquesta pàgina

Curs en què s’aprèn a utilitzar de manera adequada els diferents materials i tècniques a fi de convertir una idea en un projecte artístic i de materialitzar-lo. Tot això, posant en pràctica i entenent els processos de la creació artística.

Públic:
A partir de 16 anys 

Horari: 
Dilluns de 17.00 a 20.00 h

Preu:
41€ mensuals (inclou 8€ de material) + matrícula*
*Troba informació sobre matrícules al final d’aquesta pàgina

Curs en què s’aprèn a desenvolupar processos de creació artística, amb l’objectiu de materialitzar idees o conceptes a partir de l’aplicació de diferents materials i tècniques. Es combinaran projectes individuals i col·lectius.

Públic:
A partir de 16 anys 

Horari:
Dijous de 16.00 a 20.00 h

Preu:
51€ mensuals (inclou 8€ de material) + matrícula*
*Troba informació sobre matrícules al final d’aquesta pàgina

Matrícules

  • La matrícula per a la modalitat de pagament anual (una sola quota a l’inici de curs) és de 30 €.
  • La  matrícula per a la modalitat de pagament fraccionat (una quota per trimestre) és de 60 €. 

Per obtenir els descomptes en el preu de la matrícula cal acreditar les condicions següents:

  • Per al segon o més membres de la mateixa família convivent, de primer o de segon grau: matrícula gratuïta.
  • Per a persones majors de 65 anys, pensionistes i persones amb discapacitat: 10% de descompte.