Propostes i itineraris d’educació continuada en què s’aproxima l’art als infants i joves com un recurs per al seu desenvolupament personal. Es creen espais de confiança dins l’escola que els permeten experimentar i socialitzar-se tot posant en valor la creativitat i la imaginació. ​

Curs en què els infants experimenten diferents maneres de mirar i representar. Es potencia la seva imaginació i es treballen maneres de projectar el seu entorn més proper. Els familiaritzen amb els llenguatges artístics per mitjà de l’estimulació dels sentits i l’experimentació amb materials i tècniques. Es realitzen projectes col·lectius i individuals.

Públic:
Infants de 4 a 6 anys (l’equivalent de I5 a 1r de primària)

Horari:
Dimarts o dimecres de 17.00 a 19.00 h (2h/ setmana)

Preu:
25 € mensuals + matrícula*
*Troba informació sobre matrícules al final d’aquesta pàgina

Curs en què els infants exploren temes i cerquen diferents maneres de representar allò conegut i/o establert. S’incorporen referents  artístics que ajuden l’infant a experimentar i formalitzar la realitat. Es desenvolupen projectes artístics col·lectius, i es té cura de la subjectivitat de l’alumne.

Públic:
Infants de 7 a 8 anys (l’equivalent de 2n a 3r de primària)

Horari:
Dilluns i dimecres o dimarts i dijous de 17.00 a 19.00 h (4h/ setmana)

Preu:
44 € mensuals + matrícula*
*Troba informació sobre matrícules al final d’aquesta pàgina

Curs en què els infants experimenten diferents maneres d’expressar plàsticament les seves idees, alhora que aprenen metodologies artístiques. Es potencia el seu hàbit creatiu: investigació de referents, experimentació, formalització, introducció de la idea d’arxiu i/o documentació.

Públic:
Infants de 9 a 11 anys (l’equivalent de 4t a 6è de primària)

Horari:
Dilluns i dimecres o dimarts i dijous de 17.00 a 19.00 h (4h/ setmana)

Preu:
44 € mensuals + matrícula*
*Troba informació sobre matrícules al final d’aquesta pàgina

Curs en què es potencia l’esperit crític dels i de les joves i es vinculen els seus interessos amb temes d’art contemporani. S’introdueix la idea de projecte artístic i s’elaboren projectes personals que  milloren les seves argumentacions discursives, i que van més enllà més enllà de valoracions estètiques. Tot això, posant en pràctica diferents llenguatges artístics.

Públic:
Joves de 12 a 16 anys (l’equivalent de 1r a 4t d’ESO)

Horari:
Dimarts i dijous de 17.30 a 19.30 h (4h/ setmana)

Preu:
44 € mensuals + matrícula*
*Troba informació sobre matrícules al final d’aquesta pàgina

Curs en què l’infant experimenta i descobreix diferents tècniques artístiques i creatives, i amplia la mirada cap a la formalització de l’obra. Es potencia el procés individual de cadascú i les seves capacitats artístiques, tenint en compte l’autoestima de l’infant.

Públic:
Infants de 8 a 11 anys (l’equivalent de 2n a 5è de primària)

Horari:
Divendres de 17.30 a 19.30 h (2h/ setmana)

Preu:
25 € mensuals + matrícula*
*Troba informació sobre matrícules al final d’aquesta pàgina

Curs en què el jove descobreix diferents tècniques artístiques i creatives, i amplia la mirada cap a la formalització de l’obra. Es potencia el procés individual de cadascú i les seves capacitats artístiques, tenint en compte l’autoestima del jove.

Públic:
Joves de 12 a 16 anys (l’equivalent de 6è de primària a 4rt de l’ESO)

Horari:
Divendres de 17.30 a 19.30 h (2h/ setmana)

Preu:
25 € mensuals + matrícula*
*Troba informació sobre matrícules al final d’aquesta pàgina

Curs en què s’introdueix el món de la historieta, a partir de l’aprenentatge de la tècnica, els elements i llenguatges específics del còmic, des d’una visió pràctica i valorant la capacitat creativa de l’alumne.

Públic:
Infants de 8 a 12 anys (l’equivalent de 2n a 6è de primària)

Horari:
Divendres de 17.30 a 19.30 h (2h/ setmana)

Preu:
25 € mensuals + matrícula*
*Troba informació sobre matrícules al final d’aquesta pàgina

Curs en què s’aprofundeix en el llenguatge del còmic i la il·lustració a partir d’aplicacions pràctiques. Es combinen exercicis i projectes de dibuix amb altres en què s’intercala la narrativa i altres aspectes bàsics de l’aplicació del dibuix a la il·lustració.

Públic:
Joves de 12 a 16 anys (l’equivalent de 6è de primària a 4t d’ESO )

Horari:
Dilluns de 17.30 a 19.30 h (2h/ setmana)

Preu:
25 € mensuals + matrícula*
*Troba informació sobre matrícules al final d’aquesta pàgina

Curs en què es parteix d’elements quotidians per aprofundir en el llenguatge del còmic i la il·lustració amb la finalitat d’aconseguir un nou nivell tècnic i conceptual amb el qual sintetitzar i comunicar idees complexes a través d’imatges.

Públic:
Joves 15 a 18 anys (de 3r d’ESO a 2n de batxillerat)

Horari:
Dimecres de 17.30 a 19.30h (2h/ setmana)

Preu:
25€ mensuals + matrícula*
*Troba informació sobre matrícules al final d’aquesta pàgina

Inscripcions

A partir del 13 de maig per l’alumnat ja matriculat a l’Escola d’Arts Visuals del Prat.

A partir del 3 de juny per les persones interessades en el curs 24-25. 

Matrícules

  • La matrícula per a la modalitat de pagament anual (una sola quota a l’inici de curs) és de 30 €.
  • La  matrícula per a la modalitat de pagament fraccionat (una quota per trimestre) és de 60 €. 

Per obtenir els descomptes en el preu de la matrícula cal acreditar les condicions següents:

  • Segon membre (o més) d’una mateixa família nuclear: matrícula gratuïta.
  • Persones amb diversitat funcional acreditada: 10% de descompte.