Les píndoles d’Art són cursos extensius de matèries concretes que es fan amb l’objectiu d’iniciar l’alumnat en diferents disciplines artístiques o d’aprofundir en tècniques i recursos vinculats amb les pràctiques artístiques contemporànies. Són formacions de caràcter no permanent que es formulen amb la col·laboració d’altres agents del territori. Són de curta durada, entre 30 i 60 hores repartides en una o dues sessions setmanals durant 3 o 4 mesos, aproximadament. 

La informació de les píndoles d’art es publiquen trimestralment a través de les xarxes socials de l’Escola d’Arts Visuals del Prat.